Účetní foto

O mně

Jako fyzická osoba působím v oboru účetnictví a daní již od roku 1990.
Nabízím kompletní služby v oblasti zpracování a vedení účetnictví, daňové evidence a s tím souvisejících daní. Veškerá podání pro finanční úřad, zdravotní pojišťovny i správu sociálního zabezpeční zpracovávám i v elektronické podobě. Veškeré činnosti vykonávám externě nebo i přímo u zákazníka, dle naší dohody. 
Naše vzájemná spolupráce Vám usnadní podnikání, zbaví Vás přílišného papírování, sledování změn příslušných zákonů a tím ušetří Váš drahocenný čas.

 

Kontaktujte mě

Nabídka služeb

Účetnictví

 • kompletní zpracování a vedení účetnictví
 • vedení a zpracování závazků a pohledávek, pravidelné zasílání přehledů závazků a pohledávek dle potřeby klienta
 • vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku
 • vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest
 • zpracování vnitřních směrnic a postupů účtování
 • sestavení účetní závěrky a uzávěrky
 • sestavení rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přílohy
 • zpracování daňového přiznání k DPH kontrolní hlášení
 • zpracování daňového přiznání k silniční dani, dani z nemovitostí …
 • zpracování daňového přiznání k dani z příjmu
 • zastupování na úřadech dle požadavku klienta, elektronická podání datovou schránkou

Daňová evidence

 • kompletní zpracování a vedení daňové evidence
 • vedení a zpracování závazků a pohledávek, pravidelné zasílání přehledů závazků a pohledávek dle potřeby klienta
 • vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku
 • vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest
 • zpracování interních předpisů 
 • sestavení roční závěrky
 • zpracování daňového přiznání k DPH, kontrolní hlášení
 • zpracování daňového přiznání k silniční dani, dani z nemovitostí…
 • zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • přehledy příjmů a výdajů pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení
 • zastupování na úřadech dle požadavku klienta, elektronická podání datovou schránkou

Mzdy

 • kompletní zpracování mezd 
 • zpracování a následné odeslání měsíčních přehledů
 • vystavení platebních příkazů pro mzdy a odvody z mezd
 • vedení mzdových listů
 • zpracování evidenčních listů důchodového zabezpečení
 • zpracování ročního vyúčtování zálohové i srážkové daně
 • zajištění přihlášek a odhlášek zaměstnanců
 • vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest zaměstnanců
 • vyplnění žádostí o sociální dávky, úvěry a jiné
 • zastupování na příslušných úřadech při kontrolách

Poskytujeme účetní služby pomocí online účetního software ABRA FlexiBee, který Vám umožní on-line náhled na Vaše účetní data. Více informací www.flexibee.eu .

Zpracovávám...